MSDN Library for Visual Studio 2008 - ENU

MSDN Library for Visual Studio 2008 - ENU

Miễn phí
Developed by Microsoft
Người dùng đánh giá
5.0  (9 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
1.3
Phiên bản mới nhất:
9.0.30729 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Microsoft
Cái MSDN thư Viện là một điều cần thiết nguồn gốc của thông tin về phát triển dùng Microsoft® công cụ, các sản phẩm, những công nghệ và những dịch vụ. Nó bao gồm sao-đến, và liên quan tài liệu, mẫu mã, kỹ thuật bài báo đó, và nhiều hơn nữa. Để tìm những nội dung anh cần duyệt bàn của dung hoặc dùng kiếm. Để muộn MSDN báo gửi đến anh qua e-mail, cậu có thể đăng ký cho MSDN Flash Newsletter.
Có hai MSDN thư Viện tính năng đó sẽ giúp anh có được những thông tin cần thiết:
Phiên bản: phiên bản điều khiển để cho anh một cách dễ dàng nhận ra nào phiên bản của một chủ đề (quá khứ, hiện tại, hay beta) anh đang đọc, và cho phép anh chuyển đến phiên bản khác của chủ đề dễ dàng.
Miền địa phương: anh sẽ tự động hiển thị cảnh-ngôn ngữ phiên bản của một chủ đề. Nếu địa phương phiên bản vẫn chưa được công bố, bạn sẽ thấy những nội dung trong tiếng anh bằng cách chuyển đề nghị ở địa phương ngữ.
Tôi không Thấy Thu năm 2008 MSDN thư Viện sắp xếp như sau:
* Thấy Tranh là hoàn toàn phòng của công cụ cho tòa nhà hai màn hình và đội trên enterprise Mạng ứng dụng.
* Thấy Tranh Đội Hệ thống: là một nền tảng cho tư thâm nhập, và extensible mềm đã phát triển sự sống-chu kỳ công cụ giúp phần mềm đội bởi tiến bộ thiết bị truyền thông và sự hợp tác trong suốt phần mềm đã phát triển quá trình tiến hóa.
* Video Sao Tos: chỉ cho anh, làm thế nào để hoàn thành chương trình đặc biệt của nhiệm vụ. Các cuộn băng, tương ứng với cái tài liệu trong MSDN thư Viện, và liên hệ với các bài báo chúng tôi dựa trên.
* Kỹ thuật bài báo: thêm thông tin từ đâu anh có thể học được vài thứ.
Thông tin được cập nhật vào: